banyak memberi banyak menerima

banyak memberi banyak menerima

Rabu, 25 November 2020

Perjanjian Agung

Tadabur Alquran demikian dalam maknanya, sesaat menemukan yang namanya Mitsaqan Ghalidza. Apa itu?

Yaitu sebuah perjanjian yang bukan sembarang perjanjian, tapi "Perjanjian Agung", perjanjian yang dalam bahasa Alquran disejajarkan dengan mitsaqan ghalidza (Perjanjian Agung) antara Allah dengan para Rasul berpredikat Ulul Azmi.
Nuh, Ibrahim' Musa, dan Isa (lihat QS. Al-Ahzab: 7) 

Ulul Azmi yaitu golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Terdapat lima rasul yang mendapatkan gelar ululazmi, yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Gelar ululazmi dijelaskan dalam Surah Al-Ahqaf ayat ke-35 dan Asy-Syura ayat ke-13.

Juga ada mitsaqan ghalidza (perjanjian Agung) antara Allah dengan Bani Israil yang kalau dalam Alquran diceritakan bahwa dalam melakukan perjanjian ini sampai-sampai Allah angkat Gunung Thursina di atas kepala Bani Israel (lihat QS. An-Nisa: 154). MashaAllah..

Ternyata ada juga yang lain dan disejajarkan dengan mitsaqan ghalidza (perjanjian Agung) yaitu pernikahan (QS An-Nisa : 21).

Artinya pernikahan perjanjian yang nggak main-main. Namun sebuah Perjanjian Agung yang disejajarkan perjanjian antara Allah dan para Rasul pilihan.

Berdasar dua dalil naqli tersebut, maka Tak semestinya menjadikan pernikahan sebagai "barang mainan", yang seenaknya bisa dibuang ketika manisnya sudah hilang.

Susah, senang, ujian, derita, adalah satu paket dalam bahtera lautan yang harus dilalui bersama.

Mudah dikata, sukar di realita. Namanya juga ujian kehidupan yang hadiahnya istimewa, kalau mau gampang hadiahnya sepeda 😅.

Semoga kita diberi kelembutan hati, sehingga bisa menerima dengan mudah semua ayat-ayat Illahi. Aamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar