banyak memberi banyak menerima

banyak memberi banyak menerima

Minggu, 02 Oktober 2022

Ikatan Akidah Islam


Ikatan Akidah Islam

Islam secara tegas mengajarkan umatnya untuk menjunjung tinggi persatuan yaitu di atas asas akidah Islam. 

Persatuan yang diikat dalam institusi kepemimpinan Islam. Hal itu tersurat dan tersirat dalam al-Quran, as-Sunnah dan aqwâl para ulama mu’tabar.

Islam mewajibkan kaum Muslim menjadikan ikatan akidah Islam sebagai pengikat kaum Muslim (ukhuwwah islamiyyah) (QS al-Hujurat [49]: 10). 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (Terjemahan QS. Al-Hujurat: 10) 

Islam mengharamkan ikatan-ikatan jahiliah (ashabiyyah) yang bisa merusak kesatuan kaum Muslim seperti fanatisme buta pada kelompok, kesukuan, kedaerahan dan lainnya. Islam jelas mencela paham fanatisme buta (‘ashabiyyah), Rasulullah saw. bersabda:

“Bukan dari golongan kami siapa saja yang menyerukan ‘ashabiyyah (fanatisme golongan). Bukan dari golongan kami siapa saja yang berperang atas dasar ‘ashabiyyah. Bukan dari golongan kami siapa saja yang mati di atas ‘ashabiyyah” (HR Abu Dawud).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar